Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 21. /sada čl. 28. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

IZVRŠENJE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE - KADA JE SADRŽAJ PRIJEDLOGA RAZLIČIT OD SADRŽAJA VJERODOSTOJNE ISPRAVE

 

Sud ne može dozvoliti izvršenje ako vjerovnik zahtijeva u prijedlogu nešto drugo (stranu valutu) što nije sadržano u vjerodostojnoj ispravi (prema vjerodostojnoj ispravi dužnik duguje hrvatske dinare).

 

"Po mišljenju ovog suda pravilno je sud prvoga stupnja u ovom slučaju odbio donijeti rješenje o izvršenju na način da usvoji zahtjev i dozvoli iz­vršenje, na isplatu u HRD, ali iznosa određenog u stranoj valuti, ovdje u slovenskim tolarima.

 

Ovo zato jer se radi o prijedlogu za donošenje rješenja o izvršenju te­meljem vjerodostojne isprave po čl. 21. Zakona o izvršnom postupku (NN 53/91 dalje: ZIP). Prema toj odredbi kao vjerodostojna isprava, pored ostalog smatra se i račun i obračun zateznih kamata. Sud prvog stupnja kad dobije takav prijedlog, dužan je u prvom redu provjeriti istovjetnost prijedloga za donošenje rješenja o izvršenju, sadržaja tog prijedloga i sadržaja same vjerodostojne isprave. U konkretnom slučaju postoji različitost između prijedloga za donošenje rješenja za izvršenje i sadržaja vjerodostojne isprave. Sve vjerodostojne isprave, koje je vjerovnik priložio uz svoj prijedlog za donošenje rješenja o izvršenju, glase na dinare, a vjerovnik u konkret­nom slučaju predlaže donošenje rješenja o izvršenju koje bi se trebalo od­nositi na slovenske tolare, kao valutu ugovora, s tim da se tek isplata ima izvršiti u HRD po tečaju na dan plaćanja. Na taj način, ukazuje se da po­stoji neusklađenost između sadržaja vjerodostojne isprave i prijedloga za donošenje rješenja o izvršenju, tj. može se nedvojbeno utvrditi da žalitelj svoj prijedlog za donošenje rješenja o izvršenju sadržajno ne temelji na vjerodostojnoj ispravi, koju prilaže uz sam prijedlog. U takvoj situaciji, po mišljenju ovoga suda, sudu koji odlučuje o prijedlogu preostaje samo takav zahtjev odbiti, jer nije utemeljen sadržajno na onoj vjerodostojnoj ispravi na koju se vjerovnik poziva u prijedlogu za donošenje rješenja o izvršenju."

VTS RH, Pž-45/94 od 1. veljače 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr