Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 20. a. stavak 2. /sada čl. 27. st. 2. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Zatezne kamate na svotu troškova izvršnog postupka ne pripadaju vjerovniku, ako je rješenje o izvršenju na temelju vjerodostojne isprave, po prigovoru, dužnika ukinuto i nastavljeno s parničnim postupkom. U tom se slučaju zatezne kamate na izvršne troškove priznaju od dana donošenja izvršne isprave (presude).

 

"Zatezne kamate na svotu troškova izvršnog postupka tužitelju nije bilo moguće dosuditi iz ovih razloga. Naime, nakon što je tuženik, kao dužnik, stavio prigovor protiv rješenja o izvršenju, ovaj izvršni postupak nastavlja se kao parnični postupak, u kome je prijedlog za izvršenje postao tužbom. Iz odredbe čl. 20a. Zakona o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) proizlazi da se kamate na izvršne troškove priznaju od dana donošenja izvršne isprave. U konkretnom slučaju, izvršna isprava je presuda od 25. listopada 1994. godine, stoga bi tužitelju pripadale zatezne kamate od datuma presude, a ne od datuma rješenja o izvršenju, koga više nema, jer je stavljeno izvan snage. Nadalje, parnični trošak se dosuđuje po tarifi koja je bila na snazi u momentu donošenja presude, pa stoga zatezne kamate mogu teći od dana donošenja presude. Nadalje, kako je plaćanje zateznih kamata posljedica kašnjenja dužnika u izvršenju ispunjenja novčane obveze, tuženik, kao dužnik, nije mogao doći u zakašnjenje, prije nego što mu je naređeno da plati određeni iznos troškova."

VTS RH, Pž-1634/95 od 12. prosinca 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr