Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 19.

 

ODREĐIVANJE OVRHE STRANOG ARBITRAŽNOG PRAVORIJEKA - NADLEŽNOST

 

Postupak priznanja i ovrhe strane arbitražne odluke propisan je člankom 43. Zakona o arbitraži (Narodne novine broj 88/01).

 

Navedenom zakonskom odredbom propisana je isključiva nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu za odlučivanje o prijedlogu za određivanje ovrhe stranog arbitražnog pravorijeka. O tom prijedlogu nije nadležan odlučivati koji drugi trgovački sud u Republici Hrvatskoj.

 

"Postupak priznanja i ovrhe strane arbitražne odluke, kao i nadležnosti suda za ove postupke propisana je Zakonom o arbitraži (NN 88/01, u daljnjem tekstu ZA).

 

Odredbom iz članka 43. ZA za odlučivanje o zahtjevu za priznanje i o prijedlogu za određivanje ovrhe na temelju strane arbitražne odluke, u predmetima iz stvarne nadležnosti trgovačkih sudova, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu, a sukladno odredbi iz stavka 2. citiranog članka, za provedbu ovrhe nadležan je stvarno nadležni sud određen posebnim zakonom. Citirana zakonska odredba propisuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu kao isključivu nadležnost za odlučivanje o prijedlogu za određivanje ovrhe stranog arbitražnog pravorijeka.

 

Stoga je, postupajući u predmetnoj ovršnoj stvari za koji je propisana isključiva stvarna nadležnost drugog suda, prvostupanjski sud učinio bitnu povredu postupovnih odredbi iz članka 354. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91792, 112/99 i 117/03) u vezi s čl. 43. ZA, a sve u vezi s 149. OZ, pa je valjalo, slijedom navedenog, a temeljem odredbe iz članka. 380. toč. 3. ZPP-a, u svezi s odredbom iz članka. 19. st. 1. OZ-a, žalbu ovršenika uvažiti, ukinuti pobijano rješenje i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovni postupak."

VTS RH, Pž-1917/03 od 20. travnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr