Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 19.

 

PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

 

U ovršnom postupku i postupku osiguranja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, pa tako i odredba članka 109. stavak 1. ZPP-a, prema kojoj je sud dužan pozvati stranku da svoj zahtjev ispravi, ako sud po njemu ne može postupiti.

 

"Međutim, nije ispravan stav prvostupanjskog suda koji smatra da se u ovršnom postupku ne primjenjuju odredbe članka 109. Zakona o parničnom postupku (Narodnenovine broj 53/91,91/92, 112/99, 88/01 i 117/03), te da sud u ovršnom postupku nije dužan postupiti po odredbi članka 109. stavak 1. ZPP-a i pozvati stranku da svoj zahtjev ispravi ako sud po istom ne može postupiti. Odredbom članka 19. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) je rečeno, da se u ovršnom postupku i postupku osiguranja na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZPP-a, ako Ovršnim zakonom ili drugim zakonom nije drugačije određeno. Obzirom da sadržaj odredbe članka 109. ZPP-a nije odredbama OZ-a izuzet, odnosno predmetna materija nije na drugačiji način regulirana, to se u ovršnom postupku primjenjuju odredbe članka 109. ZPP-a. Ovršni postupak nije po svojoj naravi tehnički postupak, a velik broj predmeta ni u kojem slučaju ne može biti razlogom da se stranku uskrati u njezinom pravu i ne pozove na ispravak prijedloga u smislu odredbe članka 109. stavak 1. ZPP-a. Kako je dakle prvostupanjski sud pri donošenju pobijanog rješenja počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavak 1. ZPP-a u vezi sa odredbom članka 19. OZ-a, to je valjalo rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

 

U nastavku postupka će prvostupanjski sud pozvati ovrhovoditelja da dostavi četiri nova primjerka ovršnog prijedloga u kojem će naznačiti točan naziv tvrtke ovršenika, na način kako je isti upisan u sudski registar odnosno u registar obrtnika (ako se radi o obrtniku)."

VTS RH, Pž-1706/02 od 24. rujna 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr