Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) Članak 14. /sada čl. 19. st. 1.. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Nakon što je prvostupanjski sud donio rješenje o izvršenju u odnosu na dužnika sud nije mogao izvršiti rješenjem o ispravku subjektivno preinačenje rješenja o izvršenju, te izmijeniti naziv dužnika i navesti drugu pravnu osobu kao dužnika.

 

Ispravkom se može ispraviti pogreška u imenima, brojevima i pogreške u pisanju i računanju, ali se ne može izvršiti subjektivno preinačenje rješenja o izvršenju.

 

"Nakon što je prvostupanjski sud donio rješenje o izvršenju u odnosu na dužnika I. N., Zagreb, te nakon što je isto postalo pravomoćno, prvostupanjski sud nije mogao ispravkom rješenja izmijeniti naziv stranke odnosno dužnika. U smislu odredbe čl. 342. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01) u vezi s odredbom čl. 381. ZPP-a, te odredbe čl. 14. Zakona o izvršnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92), ispravkom se može ispraviti pogreška u imenima i brojevima i druge očite pogreške u pisanju i računanju, nedostatak u obliku i nesuglasnost prijepisa presude sa izvornikom. U konkretnom predmetu prvostupanjski sud nije učinio nikakovu pogrešku, pa nisu bili niti ispunjeni uvjeti za donošenje ispravka rješenja u smislu citiranih odredaba ZPP-a. Stoga je prvostupanjski sud u donošenju pobijanog rješenja počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 1. ZPP-a u vezi sa odredbom čl. 14. ZIP-a, radi čega je isto valjalo ukinuti."

VTS RH, Pž-5034/01 od 18. veljače 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr