Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 19. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 i 117/03) Članak 354. st. 2. toč. 10. /nakon Novele broj 117/03 - čl. 354. st. 2. toč. 8./

 

PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

 

Zajednički odvjetnički ured nema svojstvo ni pravne ni fizičke osobe.

 

U ovršnom postupku u kojem je kao ovrhovoditelj sudjelovao zajednički odvjetnički ured počinjena je bitna povreda postupka iz članka 354. st. 2. toč. 8. Zakona o parničnom postupku u svezi članka 19. Ovršnog zakona.

 

"U postupku je naime kao tužitelj sudjelovala osoba koja ne može biti stranka u postupku. Stranka u postupku može biti pravna i fizička osoba, a stranačka sposobnost može se priznati određenim oblicima udruživanja koji nemaju pravne sposobnosti. Zajednički odvjetnički ured nije ni pravna ni fizička osoba niti takva tvorevina kojoj se za potrebe vođenje parnice može priznati stranačka sposobnost. Naime, Zakon o odvjetništvu (Narodne novine br. 9/94) razradio je odredbe o zajedničkim uredima i odvjetničkim društvima, pri čemu je svojstvo pravne osobe priznao samo odvjetničkim društvima. Odvjetničko društvo osniva se kao javno trgovačko društvo (članak 27. stavak 2. Zakona o odvjetništvu). Zajednički odvjetnički ured, međutim, nema svojstvo pravne osobe. Prema članku 25. Zakona više odvjetnika može imati zajednički ured. U tom slučaju međusobna prava i obveze odvjetnici uređuju u pisanom obliku, osnivaju odvjetnički ured upisom u odgovarajući upisnik komore. No tim upisom ne stječu svojstvo javnog trgovačkog društva, niti svojstvo pravne osobnosti. Zato je sud trebao tijekom postupka pozvati ovrhovoditelja da uredi prijedlog za ovrhu, te kao stranku označi osobu koja može biti stranka u postupku. Na stranačku sposobnost sud je dužan paziti tijekom cijelog postupka.

 

Donijevši pobijano rješenje u postupku u kojemu je od strane ovrhovoditelja sudjelovala osoba koja ne može biti stranka u postupku sud je počinio bitnu povredu odredaba postupka iz članka 354. stavak 2. točka 10. ZPP-a u svezi sa člankom 19. Ovršnog zakona."

VTS RH, Pž-4228/99 od 5. rujna 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr