Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 19. Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00, 67/01, 101/03 i 117/03) Članak 19. toč. 3.

 

STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA

 

Trgovački sudovi rješavaju i provode ovrhu odluke koju su donijeli u prvom stupnju kao i sporove koji nastanu povodom izvršenja tih odluka.

 

Likvidacijski postupak ne provodi sud, te činjenica što je jedna od stranaka u likvidaciji nije od utjecaja na atrakciju nadležnosti na trgovački sud.

 

"Prema odredbi čl. 19. st. 2. toč. 5. Zakona o sudovima (NN 3/94, 100/96, 131/97 i 129/00), trgovački sudovi rješavaju i provode ovrhu odluka koju su donijeli u prvom stupnju kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom izvršenja tih odluka. Iz spisa je vidljivo da je prvostupanjski sud donio rješenje o ovrsi na temelju ovršne isprave, presude Općinskog suda u V. potvrđene presudom Županijskog suda u V., pa trgovački sud nije bio stvarno nadležan za donošenje pobijanog rješenja. Naime, u konkretnom slučaju postupak likvidacije protiv ovršenika provodi se po odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99), što znači da likvidacijski postupak više ne provodi sud, već ga provode likvidatori društva. Stoga, nakon otvaranja postupka likvidacije ne dolazi do istih pravnih posljedica kao i kod otvaranja stečajnog postupka. Ako zakonom nije drugačije određeno ili ako drugačije ne proizlazi iz same svrhe likvidacije, na društvo se do zaključenja likvidacije primjenjuju propisi koji vrijede za društvo nad kojima se ne provodi likvidacija (čl. 369. st. 2. ZTD), jedino što poslove uprave preuzimaju likvidatori, a uz tvrtku treba naznačiti da se ista nalazi u likvidaciji (čl. 375. ZTD). Radi toga činjenica što je neka od parničnih stranaka u likvidaciji, nema utjecaja na stvarnu nadležnost suda."

VTS RH, Pž-5068/00 od 9. siječnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr