Zakon o izvršnom postupku (NN broj 53/91 i 91/92) Članak 14. /sada čl. 19. st. 1. Ovršnog zakona, NN broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/ Zakon o parničnom postupku (NN broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 i 117/03)

U slučaju da ranijim rješenjem o izvršenju nisu obuhvaćeni svi žiro-računi dužnika, nije dopušten izvršni prijedlog vjerovnika kojim predlaže izvršenje na drugim predmetima.

 

U takvom slučaju vjerovnik može, u postupku koji je ranije pokrenut, predložiti nove predmete izvršenja, sve dok se u cijelosti ne namiri.

 

"Ispitujući pobijano prvostupanjsko rješenje u smislu odredbe čl. 365. st. 2. Zakona o parničnom postupku ovaj sud nalazi da u prvostupanjskom postupku nije počinjena ni jedna od apsolutno bitnih povreda odredaba postupka na koje sud pazi po službenoj dužnosti. Pravilno je prvostupanjski sud primjenom odredbe čl. 333. st. 2. Zakona o parničnom postupku u svezi sa čl. 14. Zakona o izvršnom postupku odbacio prijedlog vjerovnika. Sam vjerovnik priznaje da je već ishodio, temeljem iste izvršne isprave, rješenje o izvršenju, pa nije bilo osnova podnositi novi prijedlog za izvršenje jer već postoji sudska odluka temeljem koje se može pristupiti provedbi izvršenja. Ukoliko vjerovnik smatra da predmeti izvršenja po ranijem prijedlogu za izvršenje nisu dovoljni radi namirenja ukupnog novčanog potraživanja, može u postupku koji je ranije pokrenut radi naplate potraživanja po izvršnoj ispravi predložiti nove predmete izvršenja sve dotle dok se u cijelosti ne namiri sa svojim potraživanjem.

 

Imajući u vidu navedene razloge valjalo je pobijano prvostupanjsko rješenje potvrditi temeljem odredbe čl. 368. Zakona o parničnom postupku u svezi sa odredbom čl. 14. Zakona o izvršnom postupku."

VTS RH Pž-29/96 od 16. siječnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr