Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 14.

 

TROŠKOVI POSTUPKA

 

Troškove postupka u vezi s određivanjem i provedbom ovrhe i osiguranja prethodno snosi ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja.

 

Ovrhovoditelj je dužan troškove postupka predujmiti u roku koji odredi sud. Ukoliko troškovi ne budu predujmljeni u tom roku, a bez tog se ovrha ili osiguranje ne mogu provesti, sud će obustaviti ovrhu.

 

Sud nije ovlašten po zakonu pokretati ovršni postupak radi naplate troškova potrebnih za provođenje ovrhe.

 

"Ovrha je određena temeljem rješenja prvostupanjskog suda broj IXOvr-500/99-42 od 4. siječnja 2000. godine, a tim rješenjem je PBZ d.d. Zagreb kao ovrhovoditelju naloženo da predujmi troškove ovrhe u iznosu od 4,077.020,50 kn i iznos od 698.917,80 kn, na ime čuvanja i održavanja brodova "S." i "K.".

 

Troškove postupka u vezi s određivanjem i provedbom ovrhe i osiguranja prethodno snosi ovrhovoditelj, odnosno predlagatelj osiguranja (čl. 14. st. 1. Ovršnog zakona - Narodne novine br. 57/96 i 9/99 - dalje: OZ). Ovrhovoditelj je dužan troškove postupka predujmiti u roku koji mu sud odredi. Sud će obustaviti ovrhu, ako troškovi ne budu predujmljeni u tom roku, a bez toga se ovrha ili osiguranje ne mogu provesti (čl. 14. st. 2. OZ).

 

Prema tome, hoće li ili neće prethodno predujmiti troškove postupka ovrhe ovisi o volji ovrhovoditelja. Sankcija za nepostupanje po nalogu suda jeste obustava ovršnog postupka. Hoće li ili neće pokrenuti ovršni postupak dispozitivno je ovlaštenje ovrhovoditelja, pa jednako tako od njegove volje ovisi hoće li ili neće predujmiti troškove potrebne za provođenje ovrhe.

 

Ovršni postupak i postupak osiguranja pokreće se i po službenoj dužnosti kada je to zakonom izrijekom određeno (čl. 3. st. 3. OZ). U bilo kojoj zakonskoj odredbi nije određeno da bi sud po službenoj dužnosti mogao pokrenuti ovršni postupak radi ostvarenja troškova potrebnih za provođenje ovrhe. Jedina sankcija za nepredujmljivanje troškova postupka potrebnih za provođenje ovrhe jeste obustava postupka. Nepredujmljivanje troškova postupka u suštini znači isto što i odustajanje od prijedloga za ovrhu. Sud ne može nastaviti s ovrhom i poduzimati ovršne radnje protivno volji ovrhovoditelja tj. u situaciji kada ovrhovoditelj nije predujmio troškove potrebne za provođenje pojedinih radnji ovrhe."

VTS RH, Pž-3510/00 od 5. rujna 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr