Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 8.

DOSTAVA PRAVNOJ OSOBI UPISANOJ U UPISNIK

 

Pravnoj osobi koja je upisana u sudski registar dostava se obavlja na adresu navedenu u prijedlogu. Ako dostava ne uspije, dostava će se obaviti na adresu sjedišta upisanog u sudski upisnik.

 

Provjeru adrese sjedišta upisanog u registar sud provodi po službenoj dužnosti, te nije ovlašten pozivati ovrhovoditelja na dostavljanje izvatka iz sudskog registra.

 

"U ovršnom postupku na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) ako Ovršnim zakonom (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) ili drugim zakonom nije drukčije određeno (čl. 19. st. 1. OZ). Slijedom toga, u ovršnom postupku prednost u primjeni pravila o dostavi imaju odredbe čl. 8. OZ, a u svemu ostalom, što nije uređeno tom zakonskom odredbom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZPP-a. To znači, u smislu odredbe iz čl. 134. st. 1. ZPP-a, da se dostava pismena pravnim osobama obavlja predajom pismena osobi ovlaštenoj za primanje pismena ili zaposleniku koji se zatekne u uredu odnosno poslovnoj prostoriji. Ako dostavljač (pošta) vrati pismeno uz napomenu da se pismeno nije moglo predati na označenoj adresi (onoj koja je navedena u prijedlogu) jer u uredu odnosno poslovnoj prostoriji nije zatečen bilo koji zaposlenik, odnosno u konkretnom slučaju da ovršenik na toj adresi "NE POSTOJI VIŠE" onda dostava na toj adresi nije uspjela. Ovršni sud ponavlja dostavu, ali ovaj put na adresu sjedišta upisanog u upisnik. Provjera adrese u upisniku pravnih osoba (registru) koji se vodi pri sudu koji ujedno i provodi ovrhu izvršit će se po službenoj dužnosti, bez pozivanja ovrhovoditelja na dostavljanje izvatka iz registra.

 

Svaki postupak suda suprotan navedenom nije prihvatljiv i protivan je temeljnim načelima postupka iz čl. 13. OZ ("...u ovršnom postupku i postupku osiguranja sud je dužan postupati hitno...") , kao i čl. 10. ZPP-a u vezi s čl. 19. OZ ("...sud je dužan nastojati da se postupak provede bez odugovlačenja i sa što manje troškova te onemogućiti svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku...")."

VTS RH, Pž-2515/04 od 20. travnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr