Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 7. i 19.

Prijedlog za određivanje prethodne mjere sud ne dostavlja protivniku osiguranja na odgovor.

 

Ročište o prijedlogu za određivanje prethodne mjere sud će odrediti samo kada smatra da je to svrsishodno, inače sud to nije dužan učiniti.

 

Nedostavljanjem prijedloga za određivanje prethodne mjere protivniku osiguranja na odgovor, te odlučivanjem bez prethodno određenog ročišta (jer sud nalazi da to nije svrsishodno) sud ne čini bitnu povredu iz članka 354. st. 2. toč. 7. /nakon Novele broj 117/03 - čl. 354. st. 2. toč. 6./ Zakona o parničnom postupku u vezi članka 19. Ovršnog zakona.

 

"Iz spisa je vidljivo da je predlagatelj osiguranja dana 18. travnja 2001. godine podnio prijedlog za osiguranje novčane tražbine u iznosu od 269.878,46 DEM prethodnom mjerom, a na temelju rješenja prvostupanjskog suda broj Ovrv-1258/00 od 4. prosinca 2000. godine protiv kojeg je pravodobno podnesen prigovor. Ove činjenice su nesporne među strankama.

 

Svi žalbeni razlozi bitne povrede odredaba parničnog postupka su iz čl. 354. st. 2. toč. 7., toč. 9., toč. 13. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99).

 

Nigdje u Ovršnom zakonu nije propisano da se prijedlog za određivanje prethodne mjere dostavlja protivniku osiguranja na odgovor. Prema stavku 1. čl. 7. OZ-a sud u ovršnom postupku i u postupku osiguranja postupa temeljem podnesaka i drugih pismena, a to je prvostupanjski sud upravo učinio u ovom slučaju. Prema stavku 2. tog članka ročište se određuje kad je to tim zakonom određeno, a to u ovom slučaju nije određeno, ili kad se smatra da je određivanje ročišta svrsishodno, a prvostupanjski sud je ispravno utvrdio da to nije svrsishodno u ovom slučaju. Rješenje je pravilno obrazloženo jer se utvrđuju činjenice na kojima se ono temelji i propisi koje je sud primijenio."

VTS RH, Pž-2999/01 od 19. lipnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr