Parnični postupak

Zakon o parničnom postupku
(Narodne novine broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 8/01, 117/03)Zakon o sudovima
(Narodne novine broj 3/94, 75/95, 13/97, 129/00)


mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr