Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 22. toč. 5. Zakona o sudovima, Članak 112. ZPNSL

 

Protiv odluke Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske donesene u stečajnom postupku nije dopuštena žalba ili revizija.

 

"Pobijano rješenje prvostupanjskog suda temelji se na zakonu. Točni su navodi žalbe da je u čl. 22. toč. 5. Zakona o sudovima (NN, broj 3/94) određeno da Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv odluka Visokog trgovačkog suda, ali tu također stoji da je to u slučajevima kada je to zakonom određeno. Prema tome, žalba je dopuštena protiv odluke Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Vrhovnom sudu Republike Hrvatske samo tada kada je to zakonom određeno. U stečajnom postupku primjenjuju se Zakon o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji te Zakon o parničnom postupku, ali među odredbama, koje se primjenjuju u stečajnom postupku nema zakonskih odredaba po kojima bi bila dopuštena žalba Vrhovnom sudu protiv odluka ovoga suda donesenih u stečajnom postupku. Prema tome, pobijano je rješenje utemeljeno na zakonu, pa je žalbu protiv rješenja ovoga suda valjalo odbaciti kao nedopuštenu u smislu čl. 358. st. 1. i 2. ZPP-a u vezi s čl. 112. ZPNSL.

 

Okolnost da je prvostupanjski sud žalbu nazvao revizijom nema nikakva utjecaja, odnosno pravno je neodlučna u ovom postupku. Sadržaj je odluke osnovan na zakonu, a to je bitno. Pravne posljedice za žalitelja također bi bile iste i u slučaju da je prvostupanjski sud žaliteljev podnesak nazvao žalbom, odnosno onako kako je to učinio žalitelj. Prvostupanjski je sud žaliteljev podnesak nazvao revizijom zbog toga što je u smislu čl. 382. ZPP-a, revizija izvanredni pravni lijek protiv pravomoćne presude donesene u drugome stupnju, a u čl. 8. st. 3. ZPNSL određeno je, da se u stečajnom postupku ne može podnijeti revizija."

VTS RH, Pž-1/95 od 24. siječnja 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr