Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19. Članak 405. i 406. Pomorskog zakonika

Trgovački sudovi stvarno su nadležni u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo. Na izvanugovornu odgovornost brodara za naknadu štete primjenjuje se plovidbeno pravo, a isto tako i na spor koji proizlazi iz ugovora o osiguranju broda.

 

"Prema odredbi čl. 19. st. 1. toč. 1 b. Zakona o sudovima (NN, broj 3/94) trgovački sudovi nadležni su da u prvome stupnju sude u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo (plovidbeni sporovi), osim sporova o prijevozu putnika. U konkretnome slučaju tužitelj I. M. od prvotuženika "S" potražuje naknadu štete s osnova izvanugovorne odgovornosti, a od drugotuženog "Croatia osiguranje" Zagreb iz osnova ugovora o osiguranju čamca.

 

lzvanugovornu odgovornost brodara, te u smislu čl. 406. Pomorskog zakonika također vlasnika brodara, naručitelja prijevoza u brodarskom ugovoru i poslovođu pomorskog broda regulira dio VII Pomorskog zakonika, tj. čl. 405. i dalje, i to glede obveza i u pogledu šteta koje nastanu u vezi s plovidbom ili iskorištavanjem broda. Dakle, na rješenje spora tužitelja I. M. iz Rijeke i "S" kao vlasnika čamca imaju se primijeniti odredbe Pomorskog zakonika.

 

Što se tiče tužbenog zahtjeva tužitelja prema tuženom "Croatia osiguranje" Zagreb, napominje se da se kao materijalno pravo imaju primijeniti odredbe glave IV Pomorskog zakonika, a koje reguliraju ugovor o pomorskom osiguranju. Preuzeti Zakon o obveznim odnosima (NN, broj 53/91 u odredbi čl. 899. Zakona) regulira da se odredbe glave o osiguranju neće primjenjivati na plovidbeno osiguranje ni na druga osiguranja na koja se primjenjuju pravila o plovidbenom osiguranju. Imajući u vidu naprijed citiranu odredbu Zakona o sudovima prema kojem su trgovački sudovi nadležni za suđenje u sporovima u kojima se primjenjuje plovidbeno pravo, nema dvojbe da je za suđenje u ovome sporu nadležan trgovački sud, i to po čl. 19. st. 1. toč. 1 b. Zakona o sudovima."

VTS RH, Pž-1902/94 od 28. lipnja 1994

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr