Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

Ugovor o leasingu jest trgovački ugovor koji je samostalan ugovor u odnosu na ugovor o zakupu, pa je za suđenje u sporu koji proizlazi iz takva ugovora nadležan trgovački sud.

 

"Ispitujući pobijano prvostupanjsko rješenje u smislu odredbe čl. 365. st. 2. Zakona o parničnom postupku u vezi s odredbom čl. 14. Zakona o izvršnom postupku, ovaj sud nalazi da je u donošenju pobijanoga rješenja prvostupanjski sud pogrešno ocijenio da se radi o sporu iz ugovora o zakupu, pa da bi prema odredbi čl. 16. st. 1. toč. 1. g. Zakona o sudovima (NN, broj 3/94) za suđenje u prvome stupnju stvarno bio nadležan općinski sud. Prijedlog za izvršenje podnesen je temeljem ugovora broj 202-402/840 (strana 3 do 8 spisa) čijom se analizom može zaključiti da se ne radi o ugovoru o zakupu, nego o ugovoru o leasingu. Zakon o sudovima svojom citiranom odredbom predviđa da se kao izuzetak od općih pravila o nadležnosti u slučajevima spora iz najamnih zakupnih i stambenih odnosa kao stvarno nadležnim u prvome stupnju utvrđuje općinski sud. Budući da je ovo izuzetak od pravila o nadležnosti, nadležnost se utvrđuje za sporove iz čistih ugovora o zakupu, a ne i na sporove koji imaju elemente iz nekih drugih ugovora. Ugovor o leasingu, po ocjeni ovog suda, ne može se smatrati ugovorom o zakupu nego ugovorom koji se u poslovnome prometu iskristalizirao kao posebna vrsta ugovora. Istina je da ugovor o leasingu ima elemente ugovora o zakupu, ali se zapravo radi o ugovoru koji ima istu bit kao ugovor o prodaji s obročnim otplatama cijene. U tome smislu i odredba čl. 550. Zakona o obveznim odnosima (NN, broj 53/91) regulira da se pravila o prodaji s obročnim otplatama cijena primjenjuju i u slučaju drugih pogodbi koje imaju istu bit kao što je na primjer ugovor o zakupu s odredbom da će stvar koja je dana u zakup prijeći u vlasništvo zakupca, ako zakupnina bude plaćena u određenom vremenu. Tom odredbom izričito je Zakon o obveznim odnosima ocijenio ugovor o leasingu kao ugovor koji u svojoj biti znači ugovor o prodaji s obročnim otplatama cijene, ali i s elementima ugovora o zakupu. Kako se u konkretnome slučaju radi o sporu koji proizlazi iz ugovora o leasingu, dakle trgovačkog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost, za suđenje u prvome stupnju u ovome predmetu stvarno je nadležan trgovački sud u smislu odredbe čl 19. st. 1. toč. 1 a. Zakona o sudovima."

VTS RH, Pž-3592/94 od 15. studenog 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr