Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95, 100/96) Članak 19. toč. 5.

Za odlučivanje u postupku osiguranja privremenom mjerom radi osiguranja nadležan je trgovački sud, ukoliko je isti nadležan za suđenje u sporu po odredbi čl. 19. st. 1. Zakona o sudovima.

 

"Prema stanovištu ovoga suda trgovački sud je nadležan za donošenje privremene mjere u ovom predmetu. Tražbina predlagatelja osiguranja je zabrana naplate po akceptnom nalogu kojega je izdao protivniku osiguranja. Za ostvarenje te tražbine predlagatelj osiguranja treba pokrenuti parnični postupak za koji postupak je nadležan trgovački sud prema odredbi čl. 19. toč. la. Zakona o sudovima (ZS), jer se radi o sporu koji proizlazi iz trgovačkog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. Odredba čl. 19. toč. 5. Zakona o sudovima, između ostalog određuje, da trgovački sud provodi i osiguranje dokaza za postupke za koje je nadležan. Tu formulaciju zakona treba shvatiti tako da su trgovački sudovi ovlašteni određivati i provoditi osiguranje u stvarima iz svoje nadležnosti, jer bi drugačije tumačenje bilo neprihvatljivo. Ukoliko bi se drugačije tumačilo navedenu odredbu Zakona o sudovima dovelo bi do toga da bi trgovački sudovi bili nadležni u predmetima za osiguranje dokaza u predmetima za koje su inače nadležni, dok ne bi bili nadležni za određivanje osiguranja tražbina o kojima se odlučuje u postupku pred trgovačkim sudovima, što svakako nije bila intencija zakonodavca. Ostali navodi žalbe protivnika osiguranja nisu osnovani, jer protivnik osiguranja nije doveo u sumnju postojanje vjerojatnosti potraživanja predlagatelja osiguranja niti da ne postoji opasnost da bi bez privremene mjere protivnik osiguranja spriječio ili znatno otežao ostvarenje tražbine predlagatelja osiguranja. Sporne činjenice i međusobni odnosi među strankama raspravit će se i o njima odlučiti u parničnom postupku. U tijeku toga postupka privremena mjera može se ukinuti ukoliko za to budu postojali opravdani razlozi."

VTS RH Pž-678/98 od 29. rujna 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr