Zakon o sudovima (Narodne novine broj 3/94, 75/95, 100/96, 131/97 i 129/00) Članak 19. st. 2.

Za suđenje u sporovima povodom osnivanja, rada i prestanka trgovačkog društva kao i raspolaganja članstvom i članskim pravima u tom društvu stvarno je nadležan trgovački sud.

 

Spor radi utvrđenja ništavosti ugovora o kupnji dionica trgovačkog društva predstavlja spor o članskim pravima u trgovačkom društvu, te spada u nadležnost trgovačkog suda.

 

"Iz spisa tj. iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da se radi o sporu radi utvrđenja ništavosti ugovora o kupnji dioničkog društva, te spora vezanog za upućivanje i prihvat ponude vezane za kupnju dionica.

 

Prema odredbi čl. 19. toč. 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 3/94, 100/96, 131/97 i 129/00), trgovački sudovi sude u sporovima povodom osnivanja, rada i prestanka trgovačkog društva kao i raspolaganja članstvom i članskim pravima u tom društvu.

 

Slijedom iznesenoga, prema ocjeni ovoga vijeća, u sporu radi utvrđenja ništavosti ugovora o kupnji dionica dioničkog društva, te sporu vezanom za upućivanje i prihvat ponude vezano za kupnju dionica, u smislu citiranog čl. 19. toč. 2. Zakona o sudovima, nadležan je trgovački sud."

VTS RH, Pž-5758/02 od 12. studenog 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr