Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94 i 100/96) Članak 19 toč. 1a

Za suđenje u sporu iz ugovora o najmu motornog vozila stvarno je nadležan općinski sud, a ne trgovački sud.

 

"Trgovački sud u S. presudom P-1168/94 od 18. studenog 1994. naložio je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 303,16 kn spp. Ovako je sud odlučio u sporu iz ugovora o najmu motornog vozila, a predmet spora je isplata obračunate najamnine.

 

Pravovremenom žalbom ovakvu presudu u cijelosti pobija tuženik.

 

Žalba je osnovana.

 

Pobijanu presudu donio je Trgovački sud u S. iako je za suđenje o ovom tužbenom zahtjevu stvarno nadležan općinski sud. Predmet spora je isplata obračunate najamnine iz ugovora o najmu osobnog vozila. Prema odredbi čl. 16. st. 1. toč. 2g) općinski sudovi su nadležni za suđenje u sporovima iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa. Sudeći u sporu za koji nije stvarno nadležan, prvostupanjski sud počinio je apsolutno bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 4. ZPP-a.

VTS RH, Pž-819/95 od 24. rujna 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr