Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 100/96) Članak 19 toč. 1a

Za suđenje u sporu na isplatu naknade za korištenje veza za jedrilicu na koji se primjenjuje plovidbeno pravo stvarno je nadležan trgovački sud.

 

"Trgovački sud u S. svojim rješenjem broj P-4697/94 od 8. siječnja 1996. godine oglasio se stvarno nenadležnim za suđenje u ovom sporu. Sud je odlučio da se po pravomoćnosti spis ima ustupiti Općinskom sudu u S. Ovako je sud odlučio u sporu između stranaka koje ne obavljaju trgovačku djelatnost. Sud je ocijenio da se ne radi ni o plovidbenom sporu, jer se utužena vozarina ne odnosi na brod, već na brodicu. Zato ne postoje pretpostavke za nadležnost trgovačkog suda u smislu odredbe čl. 19 Zakona o sudovima (Narodne novine br. 3/94) pa je pozivima na odredbu čl. 16 istog zakona odlučeno da se predmet ustupi općinskom sudu.

 

Tužitelj pobija žalbom ovo rješenje zbog pogrešne primjene materijalnog prava .

 

Žalba je osnovana.

 

Parnični postupak pokrenut je između stranaka Športsko društvo "Š." i M.V. koji nisu osobe koje obavljaju trgovačku djelatnost. Bez obzira na ovu činjenicu za suđenje u prvom stupnju nadležan je trgovački sud temeljem odredbe čl. 19 st. 1 toč. 1b Zakona o sudovima . Prema citiranoj zakonskoj odredbi trgovački sud nadležan je u prvom stupnju suditi u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutarnjim vodama, i u sporovima u kojima se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika. Prema odredbama Pomorskog zakonika (Narodne novine br. 17/94, 74/94 i 43/96) plovilo do 10 metara dužine ne smatra se brodom, pa po tom osnovu nije nadležan suditi trgovački sud. Radi se o sporu na koji se primjenjuje plovidbeno pravo, a pojam plovidbenog prava širi je od Pomorskog zakonika, te obuhvaća više propisa koji između ostalog uređuju red u luci, razvrstaj luka , lučke djelatnosti kao i naknade za lučke djelatnosti. Tako primjerice Zakon o morskim lukama (Narodne novine br. 108/95, 6/96) kao i Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (Narodne novine br. 22/95) predstavljaju dio plovidbenog prava, te uređuju pitanje naknade za vez. Ugovor o vezu je poseban ugovor, koji mora biti sukladan citiranim propisima, te se u rješenju tog spora primjenjuje plovidbeno pravo.

 

Zato je po ocjeni ovoga suda pogrešno prvostupanjski sud primijenio odredbu čl. 17 Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) i čl.16. Zakona o sudovima."

VTS RH Pž-769/96 od 2. travnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr