Zakon o sudovima (Narodne novine broj 3/94 i 100/96) Članak 19 toč. 1a

Za suđenje u sporu između trgovačkog društva i športskog društva stvarno je nadležan općinski sud.

 

"Pravilno je prvostupanjski sud primjenio odredbe Zakona o sudovima (Narodne novine broj 3/94 i 100/96) oglasivši se stvarno nenadležnim za raspravljanje i odlučivanje u ovom parničnom predmetu.

 

Tužitelj je Hrvatski veslački klub "M." to se o svojstvu ovog kluba treba suditi po Zakonu o športu (NN broj 60/92). Prema ovom zakonu športski klub odnosno društvo jedne športske grane ili aktivnosti smatra se športskom organizacijom. Športske organizacije imaju svojstvo pravne osobe koje stječu upisom u registar kod zakonom određenog tijela državne uprave, odnosno lokalne uprave.

 

Prema tome športsko društvo kao športska organizacije ne može se smatrati osobom koja obavlja trgovačku djelatnost. Budući tužitelj nije trgovac i ne obavlja trgovačku djelatnost nije osoba predviđena u odredbi čl. 19. st. 1a. Zakona o sudovima koja potpada pod nadležnost trgovačkog suda, pa je pravilna odluka prvostupanjskog suda kojom se oglašava stvarno nenadležnim za odlučivanje u ovom predmetu i predmet ustupa Općinskom sudu u S. kao stvarno i mjesno nadležnom na daljnji postupak."

VTS RH, Pž-1953/97 od 1. srpnja 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr