Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95, 100/96) Članak 19.

Za suđenje u sporu iz trgovačkog ugovora između trgovačkog društva i gospodarskog interesnog udruženja stvarno je nadležan trgovački sud.

 

"Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja oglasio se stvarno nenadležnim, a po pravomoćnosti riješio predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom sudu u S. Sud prvog stupnja smatra da iz sadržaja predmetne tužbe nedvojbeno proizlazi da u konkretnom slučaju nije ispunjena ni jedna od pretpostavki potrebnih za stvarnu nadležnost trgovačkog suda u ovom sporu iz čl. 19. toč. 1a. Zakona o sudovima jer se tužitelj kao interesno udruženje ne može svrstati pod pojam osobe koja obavlja trgovačku djelatnost (pojam trgovca propisan je čl. 1. Zakona o trgovačkim društvima - Narodne novine br. 111/93), a samim time niti predmetni ugovor između stranaka ne može se svrstati pod trgovačke ugovore. Uslijed toga riješeno je u skladu s čl. 17. st. 1. Zakona o parničnom postupku, dok će se predmet po pravomoćnosti rješenja ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom sudu u S (čl. 21. st. 1. ZPP-a). Protiv ovoga rješenja podnio je žalbu tužitelj s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači i odredi Trgovački sud kao stvarno i mjesno nadležan u ovom predmetu. Žalba je osnovana. Pravilno je stajalište tužitelja da on kao gospodarsko interesno udruženje proizvođača pića predstavlja gospodarsko interesno udruženje u smislu odredaba čl. 583. - 610. Zakona o trgovačkim društvima. Kao trgovačko društvo tužitelj ima status trgovca bez obzira na to obavlja Ii gospodarsku ili neku drugu djelatnost (čl. 2. st. 5. ZTD). Tužitelj kao gospodarsko interesno udruženje ima pravnu i poslovnu sposobnost, a kao trgovačko društvo upisano je i u trgovački registar. Iz pojma u čl. 583. Zakona o trgovačkim društvima može se zaključiti da gospodarsko interesno udruženje mogu osnovati najmanje dvije osobe čiji je predmet poslovanja gospodarska djelatnost, radi olakšavanja i promicanja gospodarske djelatnosti njegovih članova. Prema čl. 40. Zakona o trgovačkim društvima za rješavanje sporova u svezi prava i obveza članova društva koje proizlaze iz njihovog položaja u društvu nadležan je trgovački sud na čijem području se nalazi sjedište društva upisano u trgovačkom registru. Uslijed toga trebalo je uvažavanjem žalbe tužitelja pobijano rješenje ukinuti u smislu čl. 380. toč. 3. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92 - ZPP) i predmet vratiti sudu prvog stupnja na nastavak postupka."

VTS RH Pž-2111/98 od 23. veljače 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr