Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94 i 75/95) Članak 19

Za suđenje u sporu između tužitelja banke i tuženika pravne osoba te fizičke osobe kao materijalnog suparničara stvarno je nadležan trgovački sud.

 

"Prema odredbi čl. 19. st. 1. toč. 1a. Zakona o sudovima, trgovački sudovi nadležni su u prvom stupnju suditi u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost, a toč. 1g. cit. Zakona određuje nadležnost trgovačkih sudova u sporovima u kojima uz osobe koje su u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici ili ako njihova prava odnosno obveze proistječu iz iste činjenične osnove i sudjeluju i druge fizičke i pravne osobe.

 

Predmet tužbenog zahtijeva u ovom sporu je vraćanje duga temeljem ugovora o kreditu između tuženika "T.P." s p.o. i tužitelja "C.banka" d.d. tuženik B.M. jamčio je kao solidarni jamac i platac za osiguranje vraćanja kredita.

 

Kako se radi o ugovoru zaključenom između pravnih osoba koje se bave trgovačkom djelatnošću kao i o trgovačkom ugovoru, a također je ostvarena pretpostavka o materijalnom suparničarstvu iz čl. 196. st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku temeljem cit. čl. 19. toč. 1g. Zakona o sudovima stvarno nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

 

Imajući u vidu navedene razloge valjalo je pobijano prvostupanjsko rješenje ukinuti i predmet vratiti Trgovačkom sudu u Z. kao stvarno i mjesno nadležnom na daljnji postupak."

VTS RH, Pž-4406/94 od 23. siječnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr