Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95) Članak 19.

Za suđenje u sporu između trgovačkog društva osiguranika i osiguratelja iz ugovora o osiguranju stvarno je nadležan trgovački sud.

 

"Pobijanim rješenjem pod 1. sud se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari, a pod toč. 2. rješenja da po pravomoćnosti ovoga rješenja predmet će se ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom sudu u P. Ovaj sud navodi da se radi o šteti iz ugovora koji ne potiče iz gospodarske djelatnosti, jer je šteta tužitelju nanesena povodom osiguranja, a za to je u smislu čl. 16. toč. 2k. Zakona o sudovima (NN 3/94) nadležan općinski sud , jer je isti nadležan u građanskim predmetima koji nisu u djelokrugu trgovačkog suda. Kako se radi o izvanugovornoj odgovornosti, nadležan je općinski sud, pa je stoga temeljem čl. 17. u svezi čl. 21. st. 1. ZPP-a riješeno kao u izreci.

 

Protiv ovog rješenja podnio je žalbu tuženik u kojoj ističe da se ovdje radi o šteti iz ugovora o osiguranju, dakle ugovornoj odgovornosti, a ne kako to navodi sud o izvanugovornoj odgovornosti, pa tuženik smatra da je temeljem čl. 19. st. 1. Zakona o sudovima, za postupanje u ovom sporu nadležan Trgovački sud u R. koji je ujedno i mjesno nadležan za tuženika. Tuženik je predložio da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati na postupanje nadležnom sudu.

 

Žalba je osnovana.

 

Iz tužbe i police osiguranja broj 032523 proizlazi da su stranke sklopile ugovor o osiguranju od prekida rada uslijed požara i nekih drugih opasnosti na bazi dohotka i amortizaciji. Ovaj odnos prosuđuje se na temelju pravila koja uređuje Ugovor o osiguranju, a ne na temelju pravila o uzrokovanju štete. Zato je osiguratelj obvezan isplatiti osiguraniku ili nekoj trećoj osobi naknadu odnosno ugovorenu svotu ili nešto drugo u skladu sa Ugovorom, a ne samu štetu (čl. 897. ZOO).

 

Budući se ovdje radi o povredi ugovorne obaveze, jer da tuženik nije tužitelju isplatio u cijelosti naknadu prema Ugovoru o osiguranju, to je za presuđenje u ovoj pravnoj stvari nadležan Trgovački sud u R. u smislu čl. 19. st. 1. toč. 1a. Zakona o sudovima."

VTS RH, Pž-1914/95 od 9. veljače 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr