Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

Za odlučivanje u postupku osiguranja zasnivanjem založnoga prava na temelju sporazuma stranaka stvarno je nadležan općinski, a ne trgovački sud.

 

"Citiranim se rješenjem sud prvoga stupnja oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu, uz napomenu da se po pravomoćnosti rješenja predmet ima ustupiti Općinskom sudu u Puli, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu.

 

Protiv ovog rješenja žali se vjerovnik, predlažući da ovaj sud postupi u smislu žalbenih navoda.

 

Žalba nije utemeljena.

 

Pravilno je stajalište suda prvoga stupnja, da trgovački sudovi nisu stvarno nadležni za provedbu izvršnog postupka osiguranja po čl. 251 a. i dr. Zakona o parničnom postupku.

 

Prema odredbi čl. 19. st. 1. toč. 5. i 6. Zakona o sudovima trgovački sudovi rješavaju i provode izvršenje odluka koje su donijeli u prvome stupnju, kao i sporove koji nastanu u tijeku i u povodu izvršenja tih odluka, provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni, određuju i provode izvršenje na temelju vjerodostojne isprave u pravnim stvarima iz st. 1. toč. 1. ovoga članka.

 

Citiranim odredbama ovoga članka koje govore o stvarnoj nadležnosti trgovačkih sudova nije propisano da bi trgovački sudovi provodili izvršni postupak zasnivanja založnoga prava na pokretnim i nepokretnim stvarima na temelju sporazuma stranaka, tako da je prvostupanjski sud pravilno postupio kada je donio pobijano rješenje."

VTS RH, Pž-2889/94 od 27. rujna 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr