Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

Ugovor o osiguranju imovine sklopljen između trgovca i osiguravajućega društva jest trgovački ugovor, a kako i obje stranke obavljaju trgovačku djelatnost, to je za suđenje u sporu koji je nastao iz tog ugovora nadležan trgovački sud.

 

"Tužitelj svoj zahtjev temelji na kasko-osiguranju, Ugovor o kasko osiguranju trgovački je ugovor u smislu čl. 19. toč. a. Zakona o sudovima. Taj su ugovor sklopile parnične stranke, koje su pravne osobe i obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarenja dobiti. Tužitelj to čini proizvodnjom, prometom robe i pružanjem usluga, a tuženik pružanjem usluga osiguranja imovine i osoba. Tužitelj tužbom zahtijeva naknadu štete, no, taj se njegov zahtjev za naknadu štete temelji na ugovornoj obvezi, odnosno na kasko osiguranju. Tim se ugovorom tužitelj obvezao platiti ugovorenu premiju, a tuženi se obvezao nadoknaditi štetu ako nastupi osigurani slučaj, tj. događaj za koji se zaključuje ugovor o osiguranju i s kojim se vezuje osigurateljeva obveza da naknadit događajem nastalu štetu. Tužitelj, dakle, traži ispunjenje ugovorne obveze. Prema tome u pitanju je spor, koji je proizašao iz trgovačkog ugovora pa je stvarno i mjesno nadležan Trgovački sud u Splitu u smislu čl. 19. st. 1. toč. 1 a. Zakona o sudovima."

VTS RH, Pž-2300/94 od 12. srpnja 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr