Zakon o sudovima ( NN br. 3/94) Članak 19.

Za suđenje u sporovima koji proizlaze iz trgovačkih ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost stvarno su nadležni trgovački sudovi. Takve su osobe, osobe koje se u obliku registriranog zanimanja bave proizvodnjom, prometom i pružanjem usluga. Javno poduzeće Hrvatske šume pripada krugu tih osoba.

 

"Ispitavši navode žalbe, kao i činjenično stanje u spisu, ovaj sud polazi od odredbe čl. 19. st. 1. Zakona o sudovima, po kojoj se određuje stvarna nadležnost trgovačkih sudova. Prema tom zakonu, traži se da spor proizlazi iz trgovačkog ugovora i da se radi o sporu između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost.

 

Prema Zakonu o šumama (NN, broj 52/90 i dr.), Javno poduzeće Hrvatske šume u gospodarenju šumama obavlja poslove koji obuhvaćaju poslove vezane za jednostavnu i proširenu reprodukciju šuma, pa do iskorištavanja šuma, šumskih nasada, zemljišta i drugog, a sve radi ostvarenja zadataka propisanih spomenutim zakonom. U tu svrhu zakon je propisao osnivanje javnog poduzeća Hrvatske šume.

 

Isto tako, prema odredbi čl. 25. Zakona o obveznim odnosima, propisano je da su ugovori u privredi oni ugovori što ih poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost te imaoci radnji i drugi pojedinci koji u obliku registriranog zanimanja obavljaju neku privrednu djelatnost, sklapaju međusobno u obavljanju djelatnosti koje čine predmet njihova poslovanja ili su u vezi s tim djelatnostima. To konkretno znači da se trgovačka djelatnost tiče djelatnosti proizvodnje, prometa i pružanja usluga, a ne samo trgovanja, kako to pogrešno smatra prvostupanjski sud.­

 

Budući, da se dakle, ovdje radi o sporu osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost, i da se radi o sporu iz trgovačkog ugovora, to, sigurno, nije bilo mjesta donošenju pobijanoga rješenja."

VTS RH, Pž-1526/94 od 8. studenoga 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr