Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

U sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu izuma, znakova razlikovanja i tehničkih unapređenja, pravo na upotrebu tvrtke i u sporovima iz autorskoga prava stvarno su nadležni suditi trgovački sudovi bez obzira na svojstvo stranke.

 

"Sud prvoga stupnja pravilno tumači odredbu čl. 19. st. 1. toč. 1 a. Zakona o sudovima, prema kojoj trgovački sudovi u prvome stupnju sude u sporovima koji proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. Točno je također da tužitelj ne obavlja trgovačku djelatnost, a ne radi se ni o sporu koji proizlazi iz trgovačkog ugovora.

 

No, sud prvog stupnja pogrešno je stao na stajalište da nije nadležan odlučivati u ovoj pravnoj stvari. Prema čl. 19. st. 1. toč. 1 d. Zakona o sudovima (NN, 3/94), trgovački sudovi u prvome stupnju sude u sporovima koji se odnose na zaštitu i upotrebu izuma, znakova razlikovanja i tehničkih unapređenja, pravo na upotrebu tvrtke i u sporovima iz autorskoga prava, ako posebnim Zakonom nije drukčije određeno. U ovom se predmetu radi o sporu iz autorskoga prava, kako to pravilno ističe tužitelj u žalbi, pa budući da nadležnost za rješavanje ovoga spora nije drugim zakonom drukčije određena, to je, prema navedenoj zakonskoj odredbi, za suđenje u ovoj pravnoj stvari stvarno nadležan trgovački sud."

VTS RH, Pž-1639/94 od 29. studenoga 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr