Zakona o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

Za suđenje u sporu između obrtnika, (dimnjačara) i trgovačkog društva iz ugovora o pružanju dimnjačarskih usluga stvarno je nadležan trgovački sud.

 

"Nije sporno da je tužitelj obrtnik, odnosno vlasnik samostalne dimnjačarske radionice, a to proizlazi i iz priložene potvrde. Tužitelj svoj zahtjev zasniva na ugovoru o obavljanju dimnjačarskih poslova koji su stranke zaključile 17. 4. 1989. Stoga se doista radi o sporu koji proizlazi iz trgovačkog ugovora, odnosno o sporu za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost, u smislu odredbe čl. 19. toč. 1 a. Zakona o sudovima (NN, 3/94). Naime, ne može biti dvojbe da je tužitelj osoba koja obavlja trgovačku djelatnost, a sporni ugovor da je trgovački ugovor, u smislu sada valjanih pravnih nazivlja, tj. u smislu citirane odredbe Zakona o sudovima, a u vezi s odredbom č!. 25. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (preuzetog iz NN, 53/91, 73/91 i 3/94), i u vezi s odredbom čl. 1. Zakona o obrtu (NN, broj 77/93). Stoga je za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari stvarno nadležan trgovački sud, a mjesno nadležan baš prvostupanjski sud."

VTS RH, Pž-3986/94 od 29. studenoga 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr