Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

Za suđenje u sporu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju kredita sklopljenog između osiguravajućega društva i banke nadležan je trgovački sud.

 

"Prema odredbi čl. 19. st. 1. toč. 1 a. Zakona o sudovima (NN, broj 3/94 na snazi do 22. siječnja 1994.), trgovački sudovi u prvome stupnju sude u sporovima, koji proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete iz tih ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. Uvidom u spis utvrđeno je da se radi o sporu za naknade štete iz ugovora o osiguranju kredita između banke i osiguratelja po polici broj 47-256230-00948 od 10. 8. 1990. Prema odredbi čl. 25. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN, 53/91, 73/91 i 3/94), ugovori u privredi prema istom zakonu jesu ugovori što ih poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost, te imaoci radnji i drugi pojedinci koji u obliku registriranog zanimanja obavljaju neku privrednu djelatnost, sklapaju međusobno u obavljanju djelatnosti koje čine predmet njihova poslovanja ili su u vezi s tim djelatnostima. Predmetni ugovor jest ugovor koji su stranke kao pravne osobe svaka u okviru svoje registrirane gospodarske djelatnosti međusobno sklopile."

VTS RH, Pž-4340/94 od 13. prosinca 1994.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr