Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

U sporu između osiguratelja koji je isplatio naknadu iz ugovora o osiguranju pošiljatelju robe i prijevoznika stvari stvarno je nadležan trgovački sud, jer se radi o sporu iz ugovora o prijevozu koji se smatra trgovačkim ugovorom.

 

"Predmet tužbenog zahtjeva jest naknada štete iz ugovora o prijevozu koji je zaključio osiguranik tužitelja I. R. nafte S. i tuženi H. Ž.. C. O. d.d. Zagreb, ovdje tužitelj, isplatom štete iz osnova ugovora o osiguranju zaključenog s oštećenim stupio je u prava oštećenog iz ugovora o prijevozu robe po tovarnom listu u prilogu tužbe. Kako je ugovor o prijevozu robe trgovački ugovor, a u konkretnome slučaju zaključen između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost (I. R. nafte S. i H. Ž.), to je prema odredbi čl. 19. st. 1. toč. 1 a. Zakona o sudovima, za takve sporove u prvome stupnju nadležan suditi trgovački sud. Tužitelj u ovom parničnom postupku "C. O." d.d. Zagreb, isplatom je štete svom osiguraniku stupio u prava osiguranika iz trgovačkog ugovora, tj. ugovora o prijevozu, pa je pogrešna ocjena prvostupanjskog suda da trgovački sudovi ne bi bili stvarno nadležni za suđenje u parničnome predmetu."

VTS RH, Pž-4447/94 od 20. prosinca 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr