Zakon o sudovima ( NN br. 3/94) Članak 19.

Za suđenje u sporu koji proizlazi iz ugovora o osiguranju imovine između osiguratelja i trgovca stvarno je nadležan trgovački sud.

 

"Tužitelj je poduzeću odobrio kredit i taj kredit ugovorom osigurao kod tužene. Za osiguranje kredita plaćena je i premija. Međutim, korisnik kredita nije vraćao kredit, pa je on u cijelosti dospio 15. veljače 1991., kako je to ugovoreno među strankama. Prema obrazloženju pobijanoga rješenja parnične stranke nisu pravne osobe koje obavljaju trgovačku djelatnost pa zato rješavanje predmeta spora ne spada u nadležnost - trgovačkog suda.

 

Navedeno stajalište suda prvoga stupnja nije osnovano, jer je u čl. 19. st. 1. toč. 1 a. Zakona o sudovima (NN, 3/94) propisano da trgovački sudovi u prvome stupnju sude u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koje proizlaze iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. Ovaj Zakon nije odredio ni pojam trgovačkog ugovora ni pojam trgovačke djelatnosti, pa je zato za odlučivanje o nadležnosti za rješavanje predmeta spora između parničnih stranaka potrebno imati u vidu pojam ugovora u privredi iz čl. 25. st. 2. Zakona o obveznim odnosima.

 

U dosadašnjoj sudskoj praksi nije sporno da je ugovor o osiguranju imovine koja se ugovara između poduzeća i tužene kao osiguravatelja - ugovor o privredi.

 

Nije sporno da je tužitelj dioničko društvo, a također nije sporno da je i tužena dioničko društvo, pa s obzirom na istaknuta tumačenja treba zaključiti da predmet spora između tužiteljice i tužene spada u nadležnost trgovačkog suda u smislu čl. 19. st. 1. toč. 1 a. Zakona o sudovima."

VTS RH, Pž-4327/94 od 25. travnja 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr