Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

Trgovački sudovi nadležni su u prvom stupnju suditi u sporovima što pro­izlaze iz trgovačkog ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz takvih ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost, pri čemu nije odlučno da li se ugovor odnosi na djelatnost koja je upisana u sudski registar.

 

"Pobijanim se rješenjem sud prvog stupnja oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovom sporu time da se, po pravomoćnosti, predmet ustupi Općinskom sudu u Zagrebu kao stvarno nadležnom sudu.

 

U obrazloženju takve odluke sud prvog stupnja navodi da je tužiteljica, kao fizička osoba, zaključila ugovor s tuženikom o poslovnoj suradnji kao sporedno zanimanje, da se djelatnost tužiteljice odvijala samo u okviru tog ugovora, a tužiteljica ne nastupa kao vlasnica tvrtke u smislu obavljanja djelatnosti iz trgovačkih ugovora koja se upisuje u sudski registar trgovačkog suda, iz čega zaključuje da trgovački sud nije nadležan po čl. 19. toč. la i f. Zakona o sudovima (NN 3/94).

 

Tu odluku žalbom pobija tužitelj navodeći da je tumačenje prvostupanj­skog suda odredbe čl. 19. Zakona o sudovima pogrešna, te da se radi o sporu iz trgovačkog ugovora.

 

Predlaže. drugostupanjskom sudu preinačenje pobijanog rješenja na na­čin da utvrdi nadležnost prvostupanjskog suda za suđenje u ovom sporu. Žalba je utemeljena.

 

Prvotno se ukazuje na pogrešnost stajališta prvostupanjskog suda u svezi tumačenja djelatnosti koju obavlja jedna stranka. Naime, prvostupanjski sud pojam djelatnosti vezuje samo uz upis u sudski registar trgovačkog suda, što je pogrešno, budući trgovačka djelatnost nije samo ona upisana u sudski registar trgovačkog suda.

 

Pri tumačenju odredbe čl. 19. Zakona o sudovima treba poći i od pojma trgovačkog ugovora i od pojma osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. Pri tome uporište daje odredba čl. 25. st. 2. ZOO-a (NN 53/91).Sukladno odredbi čl. 19. toč. la. Zakona o sudovima, trgovački su sudovi nadležni u prvom stupnju suditi u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost.

 

Polazeći od te odredbe, sud prvog stupnja pogrešno pojam trgovačkog ugovora veže samo uz upis u sudski registar trgovačkog suda, već pri tu­mačenju tog pojma oslonac daje navedena odredba čl. 25. st. 2. ZOO-a, pa ugovor u privredi pojmovno određen u toj odredbi jest trgovački ugovor, te proizlazi da je ugovor iz kojeg proizlazi utuženi zahtjev trgovačka ugovor.

 

U svezi subjektivnog kriterija stajalište prvostupanjskog suda je tako­đer pogrešno, te je uporište pri toj ocjeni opet potrebno potražiti u čl. 25. st. 2. ZOO-a.

 

Tužiteljica kao vlasnica radnje obavlja trgovačku djelatnost u obliku registriranog zanimanja. Zakonska odredba iz čl. 25. st. 2. ZOO predviđa samo to da se radi o registriranom zanimanju, a nije odlučno da li je glavno ili sporedno.

 

Slijedi da se, u ovom predmetu radi o trgovačkom ugovoru, te da je stranka koja tuži osoba koja obavlja trgovačku djelatnost, te da su pretpo­stavke iz čl. 19. toč. la. Zakona o sudovima ispunjene."

VTS RH, Pž-1517/94 od 10. svibnja 1994. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr