Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Zakon o područjima i sjedištima sudova Članak 16. i 19. Zakona o sudovima Članak 10. Zakona o područjima i sjedištima sudova

Spor između poduzeća radi iseljenja i predaje poslovnog prostora ne spada u nadležnost trgovačkih sudova.

 

"Dana 22. 01. 1994. godine stupili su na snagu Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova. Po čl. 16. st. 2. Zakona o sudovima op­ćinski sudovi rješavaju u svim predmetima koji nisu stavljeni u djelokrug nekog drugog suda ili javnog bilježnika. Iz čl. 19. istog Zakona ne proizlazi da bi spor radi predaje poslovnih prostorija spadao u nadležnost trgovačkih sudova. Po čl. 10. st. 3. Zakona o područjima i sjedištima sudova ako viši sud povodom žalbe predmet vrati na ponovni postupak, predmet će se ustu­piti sudu u čiju nadležnost spada spor po odredbama Zakona o sudovima. Dakle, i u slučaju kada bi se pobijano rješenje potvrdilo, jer je rješenje bilo osnovano na zakonu u času kada je donijeto, predmet bi se opet trebao ustupiti općinskom sudu kao stvarno nadležnom."

VTS RH, Pž-3612/93 od 15. ve­ljače 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr