Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00, 67/01) Članak 16. i 19.

Tužba na utvrđenje kojom se traži utvrđenje da su tužitelji dioničari tuženog dioničkog društva je tužba povodom raspolaganja članstvom i članskim pravima u tom društvu, te je za suđenje stvarno nadležan trgovački sud.

 

"Citiranim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu oglasio se stvarno nenadležnim za rješavanje dijela tužbenog zahtjeva kojim su tužitelji tražili da se utvrdi da su dioničari drugotužene C. banke iz Zagreba i drugo, kako je to vidljivo iz izreke pobijanog rješenja.

 

Protiv ovog rješenja žale se tužitelji, predlažući, da ovaj sud postupi u smislu žalbenih navoda.

 

Žalba je osnovana.

 

Prema podacima u spisu, oba tužitelja bili su dioničari tužene C. banke (list 44).

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o sanaciji i restrukturiranju C. banke (Narodne novine broj 98/99) tužiteljima, kao dioničarima banke, prestala su prava dioničara koje su imali na osnovu dosadašnjih dionica.

 

Budući se u ovoj parnici tužitelji pozivaju baš na svoje izgubljeno pravo dioničara i temeljem istog traže da im se to pravo ustvari prizna, nakon što je postupak sanacije obavljen i banka nastavila redovno poslovati, to se ovaj spor ima smatrati sporom iz članka 19. stavak 2. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00 i 67/01), po kome su trgovački sudovi nadležni suditi o sporovima povodom raspolaganja članstvom i članskim pravima u trgovačkom društvu.

 

Činjenica, da je citiranom Odlukom Vlade Republike Hrvatske prestalo člansko pravo tužitelja u banci ne može mijenjati pravnu narav ove parnice, niti ta činjenica može utjecati na stvarnu nadležnost trgovačkih sudova.

 

Zbog toga ovaj sud zaključuje, da je sud prvoga stupnja pogrešno primijenio materijalno pravo na štetu tužitelja, donoseći pobijano rješenje."

VTS RH Pž-1746/02 od 14. svibnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr