Zakon o sudovima (Narodne novine broj 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00, 67/01) Članak 16. i 19.

Ugovor između snimatelja - fizičke osobe i naručitelja snimanja trgovačkog društva je ugovor o djelu, a ne autorski ugovor.

 

Za suđenje u sporu iz obvezno pravnog odnosa između naručitelja djela i fizičke osobe snimatelja stvarno je nadležan općinski a ne trgovački sud.

 

"Nije u pravu žalitelj tvrdeći da je za pitanje ocjene stvarne nadležnosti nebitno o kojem je pravnom odnosu riječ. U konkretnom slučaju ako bi se radilo o sporu iz Zakona o autorskom pravu (Narodne novine br. 9/99, 76/96 pročišćeni tekst, 127/99 i 67/01) 76/99) bio bi nadležan trgovački sud, odnosno suprotno ako bi se radilo o sporu obveznog prava bio bi nadležan općinski sud. Uvidom u ugovore ustanovljeno je da će žalitelj obavljati poslove snimatelja u određenom vremenskom razdoblju. U ugovorima se ne vidi o kojim je djelima riječ, tj. žalitelj isključivo obavlja poslove snimanja, a prema rasporedu tuženika. U ovim je ugovorima nevažno samo djelo kao rezultat rada, već samo rad snimanja. Prema tome, postavlja se pitanje čega je to žalitelj autor. Kako je to bitno, jer ako nema djela nema ni autorstva, žalitelj ne može tražiti zaštitu autorskog prava, pa se odnos između stranaka javlja kao obveznopravni odnos u kojem je slučaju nadležan temeljem čl. 16. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00), općinski sud."

VTS RH, Pž-7261/02 od 21. siječnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr