Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00, 67/01) Članak 16. i 19.

Za suđenje u sporu između tužitelja dioničkog društva i tuženika zdravstvene ustanove stvarno je nadležan općinski, a ne trgovački sud.

 

"U donošenju presude počinjena je bitna povreda odredaba postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 4. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01). O tužbenom zahtjevu odlučio je trgovački sud iako je stvarno nadležan za postupanje u ovom parničnom predmetu općinski sud.

 

Predmetni spor je spor između dioničkog društva i zdravstvene ustanove iz trgovačkog ugovora. Nisu ispunjeni zakonom propisani kriteriji za zasnivanje nadležnosti trgovačkog suda za postupanje u ovom parničnom predmetu u prvom stupnju. Zato je za postupanje nadležan općinski sud slijedom odredbe čl. 16. st. 1. toč. 1k. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00 i 67/01).

 

Nadležnost trgovačkih sudova za postupanje u parničnim predmetima propisana je po pravilu izuzetka u odnosu na opće pravilo nadležnosti općinskih sudova za postupanje u svim parničnim predmetima. Trgovački sudovi nadležni su suditi u prvom stupnju u sporovima koji su pojedinačno specificirani u čl. 19. st. 1. toč. 1. i 2. Zakona o sudovima. Niti po jednom od kriterija navedenih u toj odredbi ne može se zasnovati nadležnost trgovačkih sudova za postupanje u ovom parničnom predmetu. Predmeti spor proizlazi doduše iz trgovačkog ugovora, ali je samo na strani tužitelja osoba koja obavlja trgovačku djelatnost. Na strani tuženika nalazi se zdravstvena ustanova koja se ni po kriterijima Zakona o trgovačkim društvima, niti po nekim drugim kriterijima ne može svrstati pod pojam trgovca. Nadležnost trgovačkog suda za postupanje u ovom parničnom predmetu ne može se zasnovati ni po nekom od posebnih propisa koje reguliraju postupovne odredbe i razgraničavaju nadležnost redovnih sudova za postupanje u određenim parničnim predmetima.

 

Zato je za postupanje u ovom parničnom predmetu slijedom naprijed citirane odredbe Zakona o sudovima nadležan općinski sud.

 

Sudeći u predmetu za koji nije stvarno nadležan sud je počinio bitnu povredu odredaba postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 4. ZPP-a."

VTS RH Pž-1702/00 od 1. listopada 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr