Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94 i 100/96) Članak 16 i 19

Stambena zadruga je osoba koja obavlja trgovačku djelatnost te je stoga za suđenje u sporu u kojem kao jedna od stranaka učestvuje stambena zadruga stvarno nadležan trgovački sud.

 

"Iz spisa proizlazi da su stranke zaključile ugovor o građenju to jest ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na stambeno poslovnom objektu u Smiljanićevoj ulici u Splitu (objekt F-888 blok C).

 

Odredbom članka 19 st. 1 toč. 1 a) Zakona o sudovima (Narodne novine br. 3/94 i 100/96) propisano je da trgovački sudovi u prvom stupnju sude u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. Prema odredbi članka 25 st. 2 Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 91/96) ugovori u privredi su ugovori što ih poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost te imaoci radnji i drugi pojedinci koji u obliku registriranog zanimanja obavljaju neku privrednu djelatnost sklapaju među sobom u obavljanju djelatnosti koje čine predmete njihova poslovanja ili su u vezi s tim djelatnostima. Tuženik stambena zadruga je osoba koja obavlja trgovačku djelatnost u smislu odredaba Zakona o stambenim zadrugama (Narodne novine br. 47/86). Prema navedenom zakonu jedna od temeljnih djelatnosti stambene zadruge je gradnja, odnosno zaključivanje ugovora o građenju sa izvođačima građevinskih radova, poduzećima građevinske djelatnosti. Kako se u konkretnom predmetu radi o osobama koje obavljaju trgovačku djelatnost, to nije bilo mjesta donošenju rješenja o oglašavanju stvarno nenadležnim trgovačkog suda i ustupanju predmeta Općinskom sudu u Splitu.

VTS RH Pž-977/97 od 8. travnja 1997. godine.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr