Zakon o sudovima (Narodne novine broj 3/94, 75/95, 13/97, 129/99) Članak 16.

 

Za suđenje u sporu između trgovačkog društva i Zavoda za platni promet zbog naknade štete - pogrešno izvršenog obračuna zateznih kamata i neosnovanog prijenosa sredstava tužitelja, stvarno je nadležan općinski, a ne trgovački sud.

 

Ovo iz razloga, jer se radi o izvanugovornoj odgovornosti, a navedeni spor se ne može kvalificirati kao trgovački spor, jer ne proizlazi iz trgovačkog ugovora između stranaka, te za ovakav spor ne predleži nadležnost trgovačkog suda.

 

"Ispitujući pobijanu presudu u granicama žalbenih razloga, ovaj žalbeni sud nalazi da je u ovom sporu sudio sud koji nije stvarno nadležan, čime je počinjena apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 4. ZPP-a.

 

Prema odredbi čl. 19. st.1. toč. 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 3/94, 75/95, 13/97, 129/99), trgovački sudovi u prvom stupnju sude u sporovima koji proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora, između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. U konkretnom slučaju, ne radi se o sporu koji se može okvalificirati kao trgovački ugovor, pa je s obzirom na to, osnovan navod u žalbi tuženika, da se u konkretnom slučaju radi o izvanugovornoj odgovornosti za štetu, pa kako se ne radi o trgovačkom ugovoru, to je temeljem čl. 16. Zakona o sudovima, za rješavanje nadležan općinski sud."

VTS RH, Pž-4029/01 od 6. svibnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr