Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03)Članak 473.

U parničnom postupku stranke mogu odustati od ugovora o izbranom sudu i konkludentnim radnjama i to tužitelj podnošenjem tužbe sudu, a tuženik upuštanjem u raspravljanje o glavnoj stvari.

 

Sud se ne može oglasiti nenadležnim po službenoj dužnosti, već na prigovor tuženika, koji tuženik može staviti najkasnije na pripravnom ročištu ili na glavnoj raspravi prije upuštanja u raspravljanje o glavnoj stvari.

 

"Stranke mogu odustati od ugovora o izbranom sudu i konkludentnom radnjom, i to tužitelj podnošenjem tužbe sudu, a tuženik upuštanjem u raspravljanje o glavnoj stvari.

 

U smislu čl. 473. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03), sud prvoga stupnja, kad je dobio konkretnu tužbu, po službenoj dužnosti nije imao pravo oglasiti se nenadležnim, već je to mogao učiniti samo na prigovor tuženika. Međutim, kako tuženik takav prigovor nije stavio, na sudu je ostalo da cijeni da li je uopće nadležan za odlučivanje o ovoj pravnoj stvari, kao da ugovorene nadležnosti izbranog suda nema.

 

U suštini, ovdje se radi o ugovorenoj arbitražnoj klauzuli između parničnih stranaka, koju, budući je sastavni dio ugovora, stranke mogu mijenjati. Stranke ovu ugovornu klauzulu o nadležnosti izbranog suda mogu mijenjati svojim ponašanjem, pa pored ostalog i tako, da se te klauzule ne pridržavaju, ako su obje stranke sporazumne na takvo ponašanje. U konkretnom slučaju, tužitelj svoju volju da se ne želi pridržavati ugovorene arbitražne klauzule izražava na način što podnosi tužbu redovnom sudu, a ne onom izbranom sudu kojega je nadležnost ugovorio. Tuženik takvu ponudu nepostupanja po arbitražnoj klauzuli koja mu je data podnošenjem tužbe od strane tužitelja, prihvaća na način da se upušta u parnicu kao da ugovorne klauzule ni nema. U konkretnom slučaju upravo se to dogodilo. Podnošenjem tužbe tužitelj je manifestirao volju nepoštivanja ugovorne arbitražne klauzule, a tuženik je to prihvatio upuštajući se u parnicu, ne ističući prigovor nenadležnosti."

VTS RH, Pž-5168/01 od 29. travnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr