Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91,91/92)Članak 470. i 473.

Ugovor o izbranom sudu (arbitraži), sklopljen u obliku kompromisorne klau­zule, samostalan je pravni posao u odnosu na ugovor u kojem je ta klauzula sadržana, pa je slijedom toga za odlučivanje u sporu o pravovaljanosti glav­nog ugovora nadležna arbitraža.

 

"Neosnovano ističe žalitelj da je sud povrijedio odredbu članka 47U. ZPP kad se oglasio apsolutno nenadležnim i odbacio tužbu. Naime, u postup­ku je utvrđeno da su stranke za rješenje spora koji bi mogao nastati iz ugovora o poslovnotehničkoj suradnji od 2. XII. 1992. godine ugovorile nad­ležnost arbitraže. Radi se o pismenom ugovoru, koji je samo naveden u ugovoru od 2. XII. 1992. kao kompromisorna klauzula. Neosnovano smatra tužitelj da, u slučaju da se traži raskid ugovora o poslovno tehničkoj su­radnji, se na to ne može odnositi i arbitraža. Ugovor o arbitraži je samosta­lan ugovor, u odnosu na glavni ugovor pa i u slučaju kad je sklopljen tako da je sadržan u glavnom ugovoru kao posebna ugovorna odredba. Isto tako neosnovano žalitelj ističe da je prigovor nenadležnosti stavljen prekasno budući da je tuženik stavio ovaj prigovor u pismenom odgovoru na tužbu pa su prema tome ispunjeni uvjeti iz čl. 473. st. 2. ZPP, te je sud oglašujući se nenadležnim postupio u smislu odredbe članka 470. ZPP."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-2202/93 od 21. rujna 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr