Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 I 117/03) Članak 358. st. 3.

 

Pravna osoba koja je brisana iz sudskog registra nakon zaključenja stečajnog postupka ne može biti stranka u postupku, niti je ovlaštena na podnošenje žalbe.

 

Nedopuštena je žalba bivšeg člana uprave, koji se žali u ime pravne osobe koja je brisana iz sudskog registra.

 

"Iz stanja spisa nesporno proizlazi da je tužitelj kako je naveden u tužbi-I. d.o.o. Delnice brisan iz registra Trgovačkog suda u Rijeci dana 5. srpnja 2002. godine. Stoga je tužitelj izgubio svojstvo pravne osobe u smislu odredbe članka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/93, 121/99, 2/00). Slijedom navedenog tužitelj ne može biti niti stranka u parničnom postupku, a niti je ovlašten na podnošenje žalbe.

 

Cijeneći navedeno, ovaj sud u cijelosti prihvaća razloge iznesene u obrazloženjima oba pobijana rješenja."

VTS RH, Pž-4616/03 od 2. rujna 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr