Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01) Članak 354. st. 2. toč. 13.

 

Izreka presude kojom je tuženik obvezan tužitelju naknaditi stranu valutu koja je prestala važiti na dan donošenja prvostupanjske presude je nerazumljiva, ne može postati ovršna, te se kao takva ne može provesti.

 

Nakon 1. siječnja 2002. važeća valuta u Republici Italiji je EUR-o, te nakon toga izreka presude ne može glasiti na obvezu plaćanja tuženika u u ITL, koja valuta je prestala važiti.

 

"Prilikom donošenja presude, prvostupanjski sud učinio je povredu postupka iz članka 354. stavak 2. točka 13. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99 i 88/01)

 

Navedeno stoga, jer je izreka presude nerazumljiva.

 

Prvostupanjska presuda ne može se ispitati.

 

Naime, izreka prvostupanjske presude obvezuje tuženika da plati tužitelju u talijanskim lirama.

 

Osnovan je žalbeni navod u dijelu gdje se žalitelj poziva na to da je tuženik u obvezi platiti tužitelju u stranoj valuti koja je prestala postojati u trenutku donošenja prvostupanjske presude.

 

Takova izreka presude u slučaju da postane ovršna, ne bi bila podobna za ovrhu, te se ovrha ne bi mogla provesti.

 

Navedeno u smislu članka 26. stavak 1. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96, 29/99 i 42/00) (u daljnjem tekstu: OZ).

 

Naime, ta odredba zakona propisuje da predmet, vrsta i opseg ispunjenja obveze moraju biti naznačeni u ovršnoj ispravi, te je tek tada ona podobna za ovrhu.

 

Kako prvostupanjska presuda glasi na nepostojeću valutu, ona se ne bi mogla provesti.

Prema Službenom glasniku Europske unije koji je objavljen u svibnju 1998. godine i to prema članku 10. navedenog glasnika od 1. siječnja 2002. godine EUR-o će biti jedina banknota, te jedino sredstvo plaćanja među članicama Europske unije i unutar Europske unije. Republika Italija jest prema članku 1. navedenog Sporazuma potpisnik toga Sporazuma, te nije zadržala paralelno sredstvo plaćanja talijansku liru.

 

Kako je prvostupanjska presuda donesena nakon navedenog dana, tj. nakon što je talijanska lira prestala biti u upotrebi kao jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Italiji, a uveden je EUR-o, prvostupanjska presuda zahvaćena je navedenom apsolutno bitnom povredom postupka."

VTS RH, Pž-3761/01 od 11. ožujka 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr