Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 I 112/99) Članak 354. st. 2. toč. 13.

 

Nerazumljiva je i proturječna izreka ukoliko se ne može ispitati o kojem je tužbenom zahtjevu prvostupanjski sud odlučivao.

 

Prema izreci presude "prvobitni" tužbeni zahtjev tužitelja je odbijen, dok je "naknadni" tužbeni zahtjev prihvaćen, iako iz spisa proizlazi da je tužitelj postavio samo jedan tužbeni zahtjev, koji nije preinačavao niti povećavao.

 

"Ispitujući pobijanu presudu u granicama žalbenih razloga ovaj žalbeni sud nalazi da ima nedostataka uslijed kojih se ne može ispitati čime je počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 13. ZPP-a.

 

Izreka pobijane presude je nerazumljiva i proturječna sama sebi. Ne može se ispitati ni o kojem zahtjevu je prvostupanjski sud uopće odlučivao. U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku (čl. 2. st. 1. Zakona o parničnom postupku - Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99, dalje: ZPP). U izreci presude odbijen je "prvobitni" zahtjev tužitelja za iznos od 2,578.955,55 kn. Tužbeni zahtjev je pak prihvaćen za iznos od 2,134.000,00 kn. To bi podrazumijevalo da zahtjev za isplatu svote od 2,134.000,00 predstavlja neki posebni "naknadni" tužbeni zahtjev. U Zakonu o parničnom postupku ne pravi se međutim razlika između "prvobitnog" i "naknadnog" zahtjeva. Moguće je isticanje više zahtjeva u istoj tužbi (čl. 188. ZPP-a) ili pak preinaka tužbe tako da tužitelj poveća već postojeći istaknuti tužbeni zahtjev (arg. iz čl. 191. ZPP-a). Kako je prvostupanjski sud meritorno odlučio o zahtjevu za isplatu 2,578.955,00 kn i o zahtjevu za isplatu 2,134.000,00 kn, proizlazilo bi da je tužitelj preinačio tužbu povećanjem tužbenog zahtjeva za iznos od 2,134.000,00 kn, tako da ukupno zahtjeva 4.712.965,55 kn. U spisu međutim nema traga o tome da je tužitelj preinačio tužbu povećanjem tužbenog zahtjeva."

VTS RH, Pž-2525/00 od 14. lipnja 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr