Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) u svezi sa čl. 14. Zakona o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 354 st. 2 t.11

 

Drugostupanjski sud će ukinuti prvostupanjsko rješenje o izdanoj privremenoj mjeri i odbaciti prijedlog kada utvrdi da se između istih stranaka iz istog činjeničnog i pravnog osnova već vodi raniji postupak osiguranja.

 

"Kod Trgovačkog suda u Zagrebu vodi se izvanparnični postupak osiguranja u predmetu broj R1-83/96 u pravnoj stvari vjerovnika "G.Z" d.o.o. L. protiv dužnika "L." s p.o. Zagreb, a u tom predmetu predloženo je određivanje privremene zabrane Zavodu za platni promet da naplati akceptni nalog broj 3754828 sa dospijećem od 19. srpnja 1996. godine na iznos od 251.797,36 kn, i u tom postupku odbijen je prijedlog za određivanje privremene mjere.

 

Rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje privremene mjere zabrane naplate po ovom akceptnom nalogu donijet je od strane Trgovačkog suda u Zagrebu dana 24. srpnja 1996. To rješenje još nije postalo ni pravomoćno, a vjerovnik je podnio novi prijedlog za osiguranje temeljem istog činjeničnog osnova koji je zaprimljen u Trgovačkom sudu u Zagrebu zajedno sa tužbom dana 26. srpnja 1996. godine, te istog dana, neovisno o tome što se već vodi jedan postupak osiguranja, sud prihvaća prijedlog i određuje privremenu mjeru. Kako sud po službenoj dužnosti pazi da li među strankama već teče neki postupak temeljem istog činjeničnog stanja i pravnog osnova i o istom zahtjevu (u konkretnom slučaju zahtjevu za osiguranje tražbine) to nije bilo osnova odrediti privremenu mjeru, pa je sud usvajajući prijedlog za određivanje privremene mjere iako o istom predmetu već teče postupak osiguranja, te u kojem je odbijen prijedlog za određivanje privremene mjere počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 11. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) u svezi sa čl. 14. Zakona o izvršnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92).

VTS RH, Pž-2800/96 od 10. prosinca 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr