Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96 i 112/99) Članak 369.

 

Nakon što zastari glavno potraživanje zastarijevaju i sporedna potraživanja, pa tako potraživanja kamata, plodova, troškova, ugovorne kazne.

 

Rok od tri godine za zastaru povremenih potraživanja od dospjelosti svakog pojedinog potraživanja (čl. 372. ZOO) dolazi do primjene samo ako glavno potraživanje nije zastarjelo.

 

"Ispravno je postupio prvostupanjski sud kada je tužitelja odbio s tužbenim zahtjevom, nalazeći da je osnovan prigovor zastare. Tužitelj je zaračunao zatezne kamate na glavnicu od 3.960,00 kn po računu broj 4464/1995, a ta tražbina je dospjela prema tvrdnji samog tužitelja dana 27. 05. 1995. godine. Međusobna potraživanja pravnih osoba iz ugovora o prometu robe i usluga, te potraživanje naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima zastarijeva za tri godine (čl. 374. st. 1. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99). Da se radi o tražbini iz takvog ugovora posredno priznaje i tužitelj, jer u podnesku od 11. veljače 2000. godine navodi da je potraživanje po osnovi kamata dospjelo 31. 03. 1998. godine, pa bi prema tome zastara nastupila 31. 03. 2001. godine. Tužitelj time priznaje da zastarni rok za glavno potraživanje iznosi tri godine. Tužba je u konkretnom slučaju podnesena u sudu dana 19. 11. 1999. godine, a tužitelj traži kamatu na novčanu svotu od 3.960,00 kn koja je dospjela dana 27. 05. 1995. godine. Kad zastari glavno potraživanje, zastarjela su i sporedna potraživanja, kao što su potraživanja kamata, plodova, troškova, ugovorne kazne (čl. 369. ZOO). Zastarni rok od tri godine u smislu čl. 374. ZOO za glavno potraživanje od 3.960,00 kn počeo je teći 27. svibnja 1995. godine, a istekao je 27. svibnja 1998. godine. Prema tome u trenutku podnošenja tužbe, (13. 11. 1999. godine) glavno potraživanje je zastarjelo, pa su slijedom toga zastarjela i sporedna potraživanja kao što su kamate u smislu čl. 369. ZOO. Odredba iz čl. 372. ZOO primjenjuje se samo u situacijama kada glavno potraživanja nije zastarjelo; u tom slučaju poseban pravni režim zastare vrijedi za glavnicu, a poseban za zateznu kamatu. Međutim, nakon što je isteklo vrijeme zastare za glavno potraživanje, u svakom slučaju je isteklo i vrijeme zastare za kamate kao sporedno potraživanje. "

VTS RH, Pž-1786/00 od 27. lipnja 2000.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr