Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 ) Članak 332. i 353. st. 2.

Prigovor zastare istaknut u žalbi predstavlja žalbeni razlog pogrešno i ne­potpuno utvrđenog činjeničnog stanja, a zbog toga se ne može pobijati pre­suda zbog izostanka.

 

"Kako je to vidljivo iz podataka u spisu, sud prvog stupnja donio je po­bijanu presudu nakon ocjene, da postoje svi elementi za donošenje presude zbog izostanka propisani odredbom čl. 332. st. 1. toč. 1. do 6. Zakona o par­ničnom postupku.

 

Navodi žalbe, da je sud prvoga stupnja pogrešno primjenio materijalno pravo na štetu tuženoga kada je usvojio tužbeni zahtjev, jer da je potraži­vanje tužitelja zastarjelo, nije osnovan. Ovo zbog toga što je prigovor zastare povezan s utvrđenjem činjenica kojima se dokazuje postojanje zastare i osnovanost prigovora zastare. Ovaj žalbeni navod ocijenjen je u skladu s odredbom čl. 353. st. 2. Zakona o par­ničnom postupku, po kome se presuda zbog izostanka ne može pobijati zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja."

VTS RH, Pž-1082/94 od 29. ožujka 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr