Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 332 st. 1

 

Presuda zbog izostanka može se donijeti isključivo na prvom ročištu za glavnu raspravu. Ako prvo ročište nije održano zbog nepristupanja uredno pozvanih stranaka, na drugom ročištu ne može se donijeti presuda zbog izostanka.

 

"Žalba je osnovana.

 

Prema odredbi čl. 332. st. 1. Zakona o parničnom postupku koji se temeljem čl. 1. Zakona o preuzimanju Zakona o parničnom postupku (NN 53/91 i 91/92 - dalje: ZPP) primjenjuje kao Zakon Republike Hrvatske, presuda zbog izostanka se može donijeti, kad tuženik ne dođe na pripremno ročište do njegova zaključenja, ili na prvo ročište za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano.

 

Iz spisa proizlazi, da na prvo ročište za glavnu raspravu dana 7. veljače 1995. godine, nije došao niti tužitelj niti tuženik, iako su bili uredno pozvani.

 

Pošto je tužitelj predložio donošenje presude zbog izostanka na drugom ročištu održanom dana 21. veljače 1995. godine, to za donošenje presude zbog izostanka na tom ročištu više nisu bili ispunjeni uvjeti u smislu čl. 332. st. 1. ZPP-a.

 

Slijedom iznijetog prvostupanjski sud je počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 6. ZPP-a na koju sud pazi po službenoj dužnosti, sukladno odredbi čl. 365. ZPP-a.

 

Stoga je temeljem odredbe čl. 369. st. 1. ZPP-a valjalo riješiti kao u izreci."

VTS RH, Pž-4091/95 od 30. siječnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr