Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 )Članak 332.

Presuda zbog izostanka može se donijeti samo na pripremnom ročištu ili na prvom ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano, a ne i na drugom ročištu za glavnu raspravu bez obzira što na prvo ročište tuženik i nije bio pozvan.

 

"Presuda zbog izostanka može se donijeti samo na pripremnom ročištu ili na prvom ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano (arg. iz 61. 332. st. 1. ZPP). S obzirom da prvostepeni sud nije donio presudu zbog izostanka na prvom ročištu za glavnu raspravu održanom dana 7. lip­nja 1991. to nije bilo uvjeta da se presuda zbog izostanka u odnosu na dru­gotuženika donese na idućem ročištu održanom dana 12. srpnja 1991.

 

Okolnost što nije bilo dokaza da je drugotuženik bio uredno pozvan na prvo ročište za glavnu raspravu nije spriječavala tužitelja da predloži dono­šenje presude zbog izostanka s time da prvostepeni sud, kod činjenice da je poziv drugotuženiku nesumnjivo upućen, postupi na način propisan čl. 332. toč. 5. ZPP i odgodi donošenje presude zbog izostanka dok se ne utvrdi u određenom roku da li je drugotuženik bio uredno pozvan."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1593/92 od 22. rujna 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr