Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 330.

 

Sud iz razloga svrsishodnosti može donijeti najprije presudu samo o osnovi tužbenog zahtjeva, ali samo ako smatra da je tužbeni zahtjev osnovan.

 

"Sud prvoga stupnja odbio je međupresudom tužitelja s tužbenim zahtjevom kako ga je tužitelj postavio. Kod toga se napominje da nije bilo uvjeta za donošenje međupresude. Prema odredbi čI. 330. st. 1. ZPP-a, ako je tuženi osporio i osnovu i iznos tužbenog zahtjeva, a glede osnove stvar je sazrela za donošenje odluke, međupresuda se odnosi se samo na osnovanost osnove tužbenog zahtjeva. Kada sud smatra da o tužbenom zahtjevu treba donijeti negativnu odluku, onda nema mjesta daljnjem raspra­vljanju, pa, prema tome, nema mogućnosti donošenja međupresude, jer se već na temelju ovog raspravljanja pred sudom može zaključiti o neosnovanosti tužbenog zahtjeva u cijelosti. U takvom se slučaju donosi samo konačna presuda negativnog utvrđenja kako o glavnoj stvari, tako i o svim sporednim traženjima (el. 325. st. 1. ZPP-a), kojom se tužbeni zahtjev u cijelosti odbija zbog toga što nije osnovan."

VTS RH, Pž-2150/93 od 13. prosinca 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr