Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 330.

 

Međupresuda je odluka o utemeljenosti osnove tužbenog zahtjeva. Kad sud smatra da osnova tužbenog zahtjeva nije dokazana, nema mjesta donošenju međupresude, već se donosi jedna potpuna i konačna presuda kojom se tuž­beni zahtjev odbija.

 

"Zahtjev tužitelja je zahtjev za isplatu naknade štete, u iznosu od 18.850 DEM u dinarskoj protuvrijednosti na dan isplate.

 

Sud je međutim odbio tužitelja sa zahtjevom za naknadu štete nastalu 30. prosinca 1992. na kiosku tužitelja te prema tome nije odlučio o zahtjevu kako ga je tužitelj postavio. Kod toga se napominje da nije bilo uvjeta za donošenje međupresude. Prema odredbi čl. 330. st. 1. ZPP da u slučaju kad tuženik ospori osnovu i visinu tužbenog zahtjeva, a u pogledu osnova stvar je sazrela za donošenje odluke, donosi se međupresuda samo o uteme­ljenosti osnove tužbenog zahtjeva. U slučaju kad sud smatra da, sa staja­lišta istaknutog tužbenog zahtjeva, treba donijeti negativnu odluku, onda nema mjesta daljnjem raspravljanju, prema tome nema mogućnosti dono­šenju posebne međupresude, jer se već na temelju ovog raspravljanja mo­že zaključiti o neutemeljenosti tužbenog zahtjeva u cijelosti. U takvom slu­čaju se donosi samo jedna konačna i potpuna presuda negativnog utvrđenja kojim se tužbeni zahtjev u cijelosti odbija, radi toga jer nije utemeljen."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-2257/93 od 12. listopada 1993.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr